Lahjoittaisitko museoon?

Lahden museot, kuvakokoelmat, Tiina Rekola.

Kartuta radio- ja tv-alan kokoelmaa!

Haluatko lahjoittaa  museoon? Ota rohkeasti yhteyttä kokoelmista vastaavaan amanuenssiimme!

Radio- ja tv-museo Mastola on kulttuurihistoriallinen museo, joka kerää ja tallentaa aineetonta ja aineellista radio- ja tv-alan liittyvää kulttuuriperintöä sekä esittelee suomalaista radio- ja tv-toimintaan liittyvää esineistöä, perinnettä ja kulttuuria.  Radio- ja tv-museo Mastola ottaa vastaan lahjoituksia, jotka täydentävät olemassa olevia kokoelmia. Iso osa museon kokoelmista on saatu lahjoituksina ja vastaanotamme edelleen esineitä tallennusvastuumme mukaisesti.

Miten lahjoitat?

Ota yhteyttä Radio- ja tv-museo Mastolan kokoelmista vastaavaan amanuenssiin, lähetä kuva esineestä tai sovi esineen näytöstä Mastolassa. Tiedot esineen käyttö- ja omistushistoriasta lisäävät oleellisesti esineen museaalista arvoa. Lahjoittaja voi olla vain aineiston omistaja tai tämän valtuuttama taho.

Radio- ja tv-museo Mastola ei ota kokoelmaan aineistoa, joka on ennestään kokoelmassa tai jonka parempi paikka on jossain muussa museossa.

Tunnemme taiteen ja esineiden historialliset taustat, mutta emme anna niistä rahallista arviota.

Museoamanuenssi Helena Peipon potretti.
Helena Peippo
Kokoelma-amanuenssi

Kokoelmat ja tietopalvelu