Radio- ja tv-museon kokoelmat

Mastolan kokoelmissa on laaja kattaus erilaisia vanhoja radioita. Kuva: Lahden museot, kuvakokoelmat, Eetu-Pekka Heiskanen.

Radio- ja tv-museon tehtävänä on kerätä, tallentaa, tutkia ja pitää näytteillä radio- ja tv-toimintaan liittyvää esineistöä ja perinnettä. Museo toimii alan valtakunnallisena museona.

Museon kokoelmiin kuuluu noin 18 000 esinettä, noin 5 000 valokuvaa, noin 10 000 kirjaa ja lehteä, laaja radioamatöörien QSL-korttikokoelma, AV-aineistoa sekä arkistoja.

Museon esinekokoelman pääryhmät ovat radio- ja tv-vastaanottimet, lähetystoimintaan liittyvä esineistö, studiotekninen esineistö, radioamatööri- ja DX-kuuntelulaitteet, kodin äänentallennuslaitteet, radioputket sekä puhelinlaitteistot.

Yhteisöjen ja henkilöiden arkistokokonaisuuksien lisäksi kerätään kytkentäkaavoja sekä käsiarkistomateriaalia, kuten vanhoja radiomainoslehtisiä ja käyttöohjeita. Lisäksi kokoelmaan kuuluu alan kirjoja ja lehtiä sekä valokuvia.

Kokoelman synty

Radio- ja tv-museon kokoelma on saanut alkunsa Yleisradion Radiomuseon peruina saadusta n. 10 000 esineestä. Radio- ja tv-museosäätiön perustamisvaiheessa Yleisradio Oy lahjoitti radio- ja tv-toimintaan liittyvän laite- ja esinekokoelmansa säätiölle. Kokoelma siirtyi 18.2.1993 Radio- ja tv-museosäätiön omistuk­seen. Säätiö puolestaan luovutti kokoelman hallinnan museolle. Vuodesta 1993 lähtien kokoelmat ovat karttuneet Radio- ja tv-museon omistukseen.

Radio- ja tv-alan kokoelmiin tallennetaan radio- ja tv-toimintaan liittyvää esineistöä ja perinnettä valtakunnallisesti. Puhelin- ja telelaitteiden osalta näkökulma on paikallinen ja siinä rajoitutaan paikalliseen puhelinyhdistykseen sen koko toiminta-ajalta. Keräyksen etusijalla on radio- ja tv-museosäätiön yhteisöjäseniin liittyvä aineisto.

Kokoelmiin kuuluu radio- ja televisiovastaanottimia, kodin äänen- ja kuvantallennuslaitteita, Lahden ja Tiirismaan radioasemaan ja muuta lähetystoimintaan liittyvää esineistöä, vastaanotin- ja lähetinputkia sekä studioteknistä ja ohjelman valmistukseen liittyvää esineistöä, kuten lavasteita ja tarpeistoa. Lisäksi tallennetaan DX-kuuntelu- ja radioamatöörilaitteita sekä radiopuhelimia ja laiva-, lentokone- ja rautatieradioita. Puhelinlaitteista talletetaan vain paikalliseen tele- ja puhelintoimintaan liittyvää esineistöä.

Kokoelmissa on tällä hetkellä noin 20 000 esinettä. Muun tallennusalueeseen liittyvän aineiston osalta keskeisiä ovat radio- ja tv-toimintaan liittyvät valokuvat (etenkin kuuntelu- ja kat­selutilanteisiin liittyen), radio- ja tv-alan kirjat, lehdet ja av-materiaali (radio- ja tv-ohjelmat, äänitteet) sekä arkistoaineisto. Valokuvia kokoelmissa on n. 10 000 kpl, kirjoja ja lehtiä n. 11 000 kpl. Erilaisia äänitteitä kokoelmissa on n. 7300 kpl ja lisäksi käsittelemätöntä ääniteaineistoa 150 hyllymetriä. Arkistoaineistoa on 1500 arkistoyksikköä.