Väliaikainen asiakaspysäköinti Radiomäellä 22.4.–14.6.2024

Mastolan aidatulle piha-alueelle on järjestetty väliaikainen pysäköinti museon asiakkaille. Asiakaspalvelu ohjeistaa tarvittaessa.

Radiomäenkatu on remontissa 22.4.–14.6.2024. Yleinen parkkipaikka on suljettu koko remontin ajan. Mastolan pihamaalle on järjestetty väliaikainen asiakaspysäköinti remontin ajaksi.

Pyydämme varovaisuutta alueella liikkumiseen työkoneiden läheisyydessä, ja pahoittelemme jo etukäteen rakentamisesta aiheutuvaa haittaa!

Lisätiedot: